Mensahe ng pakikiisa sa FDWA UK mula sa Migrante Europe

Ika-8 ng Oktubre, 2017 Mensahe ng pakikiisa sa Ika-4 na Anibersaryo ng Pagkakatatag ng Filipino Domestic Workers Association-United Kingdom Isang maalab na pagbati ang ipinapaabot ng Migrante Europe sa buong kasapian ng Filipino Domestic Workers Association-United...